Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

Tenfiz kararına istinaden ödenen tazminatın kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılmayacağı.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 14.07.2017 tarihli 62030549-125[11-2016/312]-209510 sayılı "Tenfiz kararına istinaden ödenen tazminatın kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılmayacağı." konusundaki özelgenin tam metnini aşağıdaki linkten okuyabilirisiniz.

http://www.vadiymm.com/ozelgeler/tenfiz-kararina-istinaden-odenen-tazminatin-kurum-kazancinin-tespitinde-gider-olarak-yazilip-yazilmayacagi

Kar dağıtımından sonra yapılan sermaye artırımının indirimden yararlanıp yararlanamayacağı hk.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığının 05.09.2017 tarihli 93767041-125[10-2016/1]-15256 sayılı "Kar dağıtımından sonra yapılan sermaye artırımının indirimden yararlanıp yararlanamayacağı" konusundaki özelgenin tam metnini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

http://www.vadiymm.com/ozelgeler/kar-dagitimindan-sonra-yapilan-sermaye-artiriminin-indirimden-yararlanip-yararlanamayacagi-hk

Tasfiye kararı alınan şirketin taşınmazının bedelsiz olarak devrinin KV, KDV ve Harç yönünden değerlendirilmesi.

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığının 07.04.2017 tarihli "Tasfiye kararı alınan şirketin taşınmazının bedelsiz olarak devrinin KV, KDV ve Harç yönünden değerlendirilmesi." konusundaki özelgesinin tam metnini okumak için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.vadiymm.com/ozelgeler/tasfiye-karari-alinan-sirketin-tasinmazinin-bedelsiz-olarak-devrinin-kv-kdv-ve-harc-yonunden-degerlendirilmesi


Merkezi Yurtdışında Bulunan T.V. Şirketinin Türkiye Şubesinin Faaliyetleri

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 03.04.2017 tarih 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 sayılı  "Merkezi Yurtdışında Bulunan T.V. Şirketinin Türkiye Şubesinin Faaliyetleri " konusundaki özelgesinin tam metnini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.


Beytullah YURTTUTAN

Yeminli Mali Müşavir

Vakfa ait hastane binasının kiraya verilmesinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 02.03.2017 tarih 62030549-125[2-2016/381]-61453 sayılı  "Vakfa ait hastane binasının kiraya verilmesinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi" konusundaki özelgesinin tam metnini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.


Beytullah YURTTUTAN

Yeminli Mali Müşavir