Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

Sineklik tülü ve kıl fitil ithalinde KDV oranı

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.123-36
18/01/2012
Konu
:
Sineklik tülü ve kıl fitil ithalinde KDV oranı


            İlgide kayıtlı dilekçenizde, 5903.10.90.90.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan sineklik tülü ve 6307.90.99.90.00. G.T.İ.P. numarasında yer alan kıl fitil ithalatında uygulanacak katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir.      
            KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar" ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, ekli (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.
            Söz konusu Karar eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 4 üncü sırasında; "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikle; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler" ibareleri yer almaktadır.
            Dolayısıyla, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat, emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, kordon, söz konusu 4 üncü sıra kapsamında olup, ithal veya teslimleri, II sayılı listenin "B" bölümünün 4 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek, %8 oranında KDV ye tabidir. TGTC'nin 59.03 tarife pozisyonunda "plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat" tanımlanmış olup, bu pozisyon, "5903.10.90.90.00 Diğerleri " GTİP No.sunu da kapsamaktadır.
            Ayrıca, TGTC'nin 6307.90 tarife alt pozisyonunda "Diğer hazır eşya" tanımlanmış olup, bu pozisyona ait "6307.90.99.90.00 Diğerleri" GTİP No'sunda dokunmuş mensucattan hazır eşya ismen sayılmıştır.
            Bu nedenlerle, 5903.10.90.90.00 GTİP No.sundaki "polyester malzemeden dokuma sineklik tülün" ve 6307.90.99.90.00 GTİP No'sundaki "sentetik (polipropilen) iplikten dokunan ve sentetik plastik alt taban şeklinde hazırlanan kıl fitilin" KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin "B" bölümünün 4 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal veya yurtiçi tesliminin %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.
            Bilgi edinilmesini rica ederim.