Arşivde Bulunan Özelge Sayısı: 4067ÖZELGE ARA

ÖZELGE ARA

TV\\\\\\\\\\\\\\\'de yayımlanacak reklam filmleri için yapılan prodüksiyon harcamalarının amortisman yoluyla mı, yoksa doğrudan mı gider yazılacağı hk.